Hydro dam with mountains in the background

Lage Emissie Scenario 2022

De energiewereld in 2050

We zitten midden in een energiecrisis. Hoe beïnvloedt dit de groene transitie?

Een technologisch gezien optimistisch maar realistisch scenario voor de wereldwijde energietransitie van vandaag tot 2050

 "Wind en zonne-energie zullen de fossiele concurrenten grotendeels overtreffen en de dominante elektriciteits-
bronnen worden."

Kijk vooruit

Klik op de tijdlijn en wandel met ons mee richting 2050
 • 2022

  De opwarming van de aarde is al met 1,1 graden °C toegenomen ten opzichte van het pre-industriële niveau, en we ervaren daar nu al de effecten van.

 • 2022

  3/4 van de uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van de productie en het gebruik van fossiele energie.

 • 2022

  De energiecrisis zet de behoefte aan meer hernieuwbare energie hoger op de agenda. In 2022 zijn de investeringen in hernieuwbare energie in de wereld op een historisch hoogtepunt.

 • 2025

  Met de aanhoudende daling van de kosten van batterijen, worden elektrische auto's goedkoper en zullen ze op een groeiend aantal plaatsen de diesel- en benzineauto's overtreffen.

 • 2025

  Zonne-energie groeit snel. De techniek in zonnepanelen wordt steeds beter en panelen komen steeds vaker voor op gebouwen, op het water en in combinatie met de landbouw.

 • 2026

  De grootste geplande offshore-turbines voor de kust van China komen online. Elke turbine heeft een verwacht vermogen van 16 MW. Dit betekent dat elke turbine na één uur volledig in bedrijf, het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een gemiddeld Noors huishouden heeft gedekt.

 • 2030

  De gecombineerde elektriciteitsproductie van Statkraft uit water, wind en zon is nu mogelijk met 50% gestegen tot 100 TWh. Dat is bijna drie keer zoveel elektriciteit als Denemarken in een jaar verbruikt.

 • 2030

  De Europese Unie heeft nu een aandeel van hernieuwbare energie van ongeveer 70% in de elektriciteitssector en is volledig onafhankelijk van Russisch gas.

 • 2035

  Zonne-energie zal wind overtreffen en is nu 's werelds grootste energiebron.

 • 2040

  De kosten van groene waterstof zijn lager, en het gebruik ervan versnelt. Dit draagt bij aan grote emissiereducties in sectoren die niet direct kunnen worden geëlektrificeerd, zoals zwaar transport, scheepvaart en energie-intensieve industrie.

 • 2045

  Elektrische auto's domineren nu het wagenpark. Dit vermindert het wereldwijde olieverbruik met ongeveer 20 miljoen vaten olie per dag.

 • 2050

  De wereldwijde vraag naar elektriciteit is meer dan verdubbeld en hernieuwbare energie vormt 80% van de totale elektriciteitsproductie. Zonne-energie is de grootste technologie, gevolgd door wind op land en wind op zee. Waterkracht is de vierde grootste.

 • 2050

  Het verbruik van fossiele energie is sterk gedaald. Het aandeel kolen in de energiemix is met 75% gedaald en het aandeel gas met 23%.

 • 2050

  De energiegerelateerde uitstoot van broeikasgassen is met 60% verminderd. Dit is voldoende om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden celcius in vergelijking met de pre-industriële tijd. Om de doelstelling van 1,5 °C te halen, moet de transitie sneller en zelfs verder gaan.

ARTIKEL


De energietrends die zowel het klimaat als de energiecrisis kunnen oplossen


Reis met ons mee naar 2050

 

"De energiesystemen van de toekomst moeten betaalbare energie leveren zonder concessies te doen aan leveringsszeker-
heid of duurzaamheid. Onze toekomst hangt ervan af."